UFRS Semineri

17-18 Eylül 2011 tarihlerinde Marmara Üniversite'sinden Dr. A.Atilla PEREK tarafından verilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) seminerini düzenledik.