Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yapılan bir devrimle ticarette yeni bir dönem başlıyor. Ticaret hayatında yapılan bu devrimin adı YENI TURK TICARET KANUNU' dur. Artık alışılmışın dışında, hadi canım dedirtecek bazı uygulamalar ile ticaret hayatındaki bir çok şey basitleştirilecektir...

Yapılan bir devrimle ticarette yeni bir dönem başlıyor. Ticaret hayatında yapılan bu devrimin adı YENI TURK TICARET KANUNU' dur.

Artık alışılmışın dışında, hadi canım dedirtecek bazı uygulamalar ile ticaret hayatındaki bir çok şey basitleştirilecektir.Ticari hayatın güvenli ortamını saglamak, tarafların hak ve çıkarlarını korumak adına da bir o kadar yeni uygulamalar ile sıkı bir denetim uygulaması başlayacaktır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu şirket kuruluşlarından, çek senet işlemlerine kadar, bürokrasiyi en aza indirgeyerek işlemlerin çok kısa sürelerde yapılmasına imkan verecektir. Ticari faaliyetlerin, zorunlu olarak uluslararası standartlarla (UFRS Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) kayıt altına alınmasını sağlayacaktır.

Bu kayıtlarında her yıl zorunlu olarak bagımsız denetime tabi tutarak ticaret hayatımızın güven ortamını saglayacaktır.
Bu devrimle beraber yeni yöntemle (UFRS) yapılan kayıt, raporlama ve yapılan bagımsız denetim sonucundaki şirket mali tabloları, gerçege uygun oluşacaktır. Bu aşamadan sonra şirket yöneticilerinin ticarete bakış açısı, kaynak sağlayan banka ve finans kuruluşları ile yatırım yapmak isteyen yabancı sermayenin şirketlere bakış açısı tamamen degişecektir.
Ticaret hayatına yeni soluk getirecek olan bu uygulamaların bir an önce şirketler ve yöneticiler tarafından özümsenerek, uygulamaya geçmeden önce hazır olunması gerekmektedir.

Aksi takdirde telafisi mümkün olmayacak maddi ve manevi zararlarla karşılaşılabilir.