Logo

Şeffaflık Raporu

2017 Mali yılında KAYİK dahil denetim yapmadığımızdan dolayı şeffaflık raporu yayınlanmamıştır.