Bağımsız Denetim

Şirketimiz; 6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Finansal raporlama, Muhasebe standartları, Denetim standartları ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca; denetime tabi tutulan konularda gerçek ve tüzel kişilerin denetim veya bağımsız denetimini yapmaktadır. Güvenilir ve bilgilendirici finansal bilgi üretimi için , uluslararası muhasebe ve denetim standartları konusundaki bilgilerimizi Türkiye'deki muhasebe uygulamaları ile birleştirerek müşterilerimize katma değer sağlayacak hizmetler sunmaktayız

İleri teknoloji ürünleri ile desteklenen istikrarlı denetim yaklaşımımız müşterilerimize değer katmaya odaklanmıştır.

Denetim hizmetlerimiz, karşılanması zorunlu yasal gerekliliklerin yanısıra, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kalite ve verimliligi artırmayı hedeflemektedir.

Tutarlı denetim hizmetleri sunmak müşterilerimiz kadar bizim için de önemlidir. Şirketimizin denetim sürecinin planlama, uygulama ve raporlama gibi tüm aşamalarını her bir müşterinin ihtiyacına göre şekillendirilebilen ortak dokümantasyon sağlamaktadır.

Güvenilir ve bilgilendirici finansal veri üretimi için, uluslararası muhasebe ve denetim standartları konusunda deneyimin yanısıra Türkiye'deki uygulamaların da detaylı şekilde bilinmesi gereklidir. Şirketimiz, hem Türkiye'deki yerel mevzuata hem de uluslararası denetim standartları'na uygun olarak mali tabloların denetimini yapmaktadır.