Faaliyet Denetimi

Küreselleşmenin de etkisiyle artan rekabet, işletmeleri verimlilik arayışına yöneltmiştir.

Faaliyet denetimi kısaca işletme faaliyetlerin etkenliğinin ve etkinliğinin değerlenmesidir.

Faaliyet denetimi, işletmenin tüm fonksiyonlarını, mali kontroller ve destekleme sistemleri dahil bütün yönlerini kapsayan bağımsız bir incelemedir. Faaliyet denetimi, işletmenin bütün veya belirli faaliyetlerinin özellikli hedeflere göre sistematik incelenmesidir. Burada genel amaç; kanun ve kurallara uygunluğun, mali raporlamanın güvenilirliğinin ve faaliyetlerin etkenliği ve etkinliğine ilişkin iç kontrollerin kalitesini değerlemektir.

Ereş Denetim olarak, artan rekabet ortamında müşterilerimize faaliyetlerinin etkenliği ve etkinliğinin (verimliliklerinin) değerlendirilmesinde konusunda uzman ekibimizle hizmet vermekteyiz.