İç Denetim

Ekonomik globalleşme sonucunda , ülke ekonomilerinde yaşanan büyümeler, karmaşıklaşan işlemler ve gerçekleşen piyasa ilişkileri ile ortaya çıkan muhasebe hileleri sonucunda hem işletme , hem de ilişki içerisinde olduğu diğer işletme ve yatırımcılar büyük zararlar görmektedir. Bunun sonucunda da oyunu kurallarına göre oynamamanın bedelinin çok ağır olduğu ortaya çıkmıştır.

Şirketimiz; işletmelerin faaliyetlerini geliştirebilmesi ve faaliyetlerine değer katabilmesi amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir güvence ile kaynaklarının ekonomik, etkili , verimli yönetilip yönetilmediği konusunda ve muhasebe hilelerine karşı iç denetim hizmeti vermektedir.

İç denetim hizmetimiz ile; işletmenin risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik , sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktayız.

Ereş Denetim olarak; müşterilerimizin İç Denetim , İç Denetim Birimi oluşturmak , geliştirmek gibi ihtiyaçları karşısında özelleştirilmiş kapsamlı hizmetler sunmaktayız.