Uygunluk Denetimi

Uygunluk denetimi; işletme faaliyetlerinin, işletme yönetim organları tarafından veya işletme dışında saptanmış olan kurallara (ana sözleşme , işletme politikaları , uyulması gerekli yasal mevzuat vb.) uygunluğunun incelenmesidir. İşletme faaliyetlerinde belirlenen politikalara ve kanun koyucunun çıkardığı yasalara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır.

Uygunluk denetimi; belirlenen işletme politikaları ve koyulan kurallar değiştirilmeden, sadece bunları standart olarak kabul ederek yasal mevzuata uygunluğu da değerlendirilerek yapılan denetimdir.

Aynı zamanda işletmelerin iç kontrol sisteminin etkinliğini de değerlendiren uygunluk denetim hizmetimizi, gelen talepler doğrultusunda işletmelerin kendi yapılarını, belirlemiş oldukları politika ve kuralları baz alarak vermekteyiz.