İşlem Denetimi

İşlem denetimi şirketlerin kuruluşundan, sermaye artırım ve azaltılmasına, birleşme ve bölünmelerden menkul kıymet ihracına kadar birçok işlemde güvenilirliği tesis etmek, yapılan işlemlerin yasal mevzuatlara uygunluğunu sağlamak için yapılan denetimdir.

İşlem denetimi aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

 • Anonim ve limitet şirketlerin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi,
 • Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi,
 • Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılmasının denetlenmesi,
 • Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılmanın denetlenmesi,
 • Bölünme sözleşmesinin ve bölünme plânının denetlenmesi,
 • Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi,
 • Komandit şirketlerin finansal tablolarının denetlenmesi,
 • Anonim ve limitet şirketlerin kuruluş işlemlerinin denetlenmesi,
 • Sermaye artırımının denetlenmesi,
 • İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının denetlenmesi,
 • Şarta bağlı sermaye artırımının denetlenmesi,
 • Esas sermayenin azaltılmasının denetlenmesi,
 • Limitet şirketlerde ek ödemelerin iadesinin denetlenmesi,
 • Limitet şirketlerde ayrılma akçesinin denetlenmesi.