Özel Amaçlı Denetim

İşletmeler rutin denetimlerinin dışında mali durumlarının tespiti , şirket satın alma , birleşme, devir işlemleri , girişim ve yatırımlarda risk analizi ile hile ve yolsuzlukların tespit edilmesi gibi özellikli bazı konularda dışarıdan profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilmektedir.

Ereş Denetim olarak müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda , konularında uzman kadromuzla özel amaçlı denetimler yaparak ; ilgili konularda ayrıntılı raporlar hazırlayarak , yöntem ve yaklaşımlar konusunda bilgilendirmede bulunarak , işletmelerin kaynakları kullanımında dikkate alınması gereken olası hile ve yolsuzluk durumlarına dikkat çekmekteyiz.

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yasal gerekliliklerin yanısıra, kalite ve verimliliği arttırmak başlıca hedeflerimizdendir.